Anlägga gräsmatta

Underarbete

Lutning

När man anlägger en gräsmatta är det bra om man har viss lutning på hela ytan så att inget ytvatten blir stående efter regn. Luta gränsmattan bort från huset. Cirka 2-3 procents lutning är ett bra riktmärke.

Jordar

En bra grund för en gräsmatta är mineraljord som är bra på att svälja vatten. Ovapå mineraljorden lägger man sedan 10 cm matjord. Mineraljorden och matjorden samverkar för att skapa en bra växtmiljö för gräsmattan.

Det är viktigt att mineraljorden verkligen klarar av att dränera ordentligt. Om man märker att vatten blir stående mer än ett dygn efter ett regn är mineraljorden troligen för hårt packad och behöver luckras upp ned till 40 centimeters djup. Det går att göra manuellt med spade, men för större ytor kan det vara enklare att använda sig av grävmaskin om man vill att jobbet ska bli klart någorlunda fort. Uppluckringsarbetet bör genomföras när jorden är torr.

Gödsling

När matjorden har lagts på, grundgödsla med 0,5 – 1,0 kg N per hundra kvadratmeter.

Gräsfrö eller gräsrullar?

Gräset kan man antingen så med gräsfrö som man kastar ut, eller så köper man färdiga gräsrullar som rullas ut. Oavsett vilken metod man väljer är det viktigt att kontrollera att matjordslagret är lätt packat innan så att det inte uppstår några sättningar. Gallervält eller ringvält kan krävas för att få till en jämn och fast botten.

Gräsrullar

Fördelar och nackdelar

Att använda gräsrullar innebär snabbare etablering av gräsmattan och brukar rekommenderas för trädgårdsamatörer, särskilt om det rör sig om slänter där man annars lätt kan få problem med erosion.

Den stora nackdelen med att använda gräsrullar är att det blir mycket dyrare än att kasta ut gräsfrö. Man kan räkna med att betala cirka 30 kronor per kvadratmeter när man köper gräsrullar. Att istället köpa gräsfrö så att det räcker till en kvadratmeter kostar ungefär 5 kronor, så det blir en rejäl prisskillnad – särskilt om man har ett stort område att täcka.

En annan nackdel med gräsrullar är att utbudet är tämligen begränsat. Vill man ha någon ovanligare grässort eller kombination av grässorter är vanligen frösådd det enda alternativet.

Att köpa gräsrullar

Har du bestämt dig för att köpa gräsrullar? I så fall är vårt tips att du kontaktar en leverantör god tid i förväg och bokar in ett datum. Gräsrullar är en färskvara och ju kortare tid man lagrar dem desto bättre för gräset. Om du har bokat in en hämtningsdag i förväg kan odlare se till att lagringstiden blir så kort som möjligt för ditt gräs.

Att anlägga en gräsmatta med gräsrullar

Följ leverantören instruktioner för hur gräsmattan bör anläggas. Allra bäst är att få råd som är anpassade för just din trädgård.

Generellt sett rullar man ut gräsmattan med förskjutna tvärskarvar. Både längdskarvarna och tvärskarvarna ska sedan fyllas igen direkt. Att lämna dem som de är och hoppas att gräset ska sprida sig dit ändå är inte en bra idé.

Efter att rullarna är lagda ska gräset vältas, och sedan vattnar man rejält – vattnet ska gå hela vägen genom torven. Lyfta gärna upp försiktigt och kontrollera att du haft på tillräckligt med vatten.

Lämna gräsmattan i fred

Man kan lätt tro att gräsmattan är klar nu och redo att börja användas omedelbart, men så är inte fallet. Låt gräset få etablera sig i lugn och ro i åtminstone några veckor innan du börjar nöta på det.

Att kasta ut gräsfrö

Gräsfrö brukar man så under sensommaren eller tidig höst. Om man istället sår i juni, juli eller första halvan av augusti måste man räkna med att lägga mycket tid på vattning.

Ett bra riktmärke är att skaffa 2 kg gräsfrö per hundra kvadratmeter mark. Att få en jämn spridning och rätt mängd när man bara kastar ut gräset med handen är knepigt, så vid rekommenderar att du införskaffar en spridare på hjul. Spridaren rullar du i två riktningar vinkelrätt mot varandra, på så vis får man en jämnare spridning.

Det är viktigt att fröet har bra kontakt med jorden, annars torkar det ut och löper hög risk att ätas upp av fåglar. Man brukar därför mylla efter att gräsfröt har spritts ut. En vanlig metod är att använda en gallervält eller ringvält som rullas två gånger för att mylla ned fröna i matjorden. Om det bara rör sig om ett litet område – eller man har gott om både tid och energi – kan man göra det genom att trycka med en baksidan av en kratta istället.

När du har sått gräsfrö är det mycket viktigt att ytan hålls fuktig så att gräsfröna kan gro som de ska. Vattna lite varje dag istället för att göra några få storvattningar per vecka.

Om allt går som det ska har gräset vuxit cirka 7 cm efter en månad. Då är det dags att klippa ned det till 4 cm. Helst ska man inte gå på gräsmattan förrän man genomför denna klippning.

Tips! Spridaren du köpte för att sprida ut gräsfrö behöver inte stå oanvänd framöver när din gräsmatta är anlagd, utan du kan använda spridaren som gödselspridare och när du kalkar gräsmattan.

Olika sorters gräs

I Sverige är det populärt med gräsfröblandningar som innehåller både rödsvingel och ängsröe. Om man ska slita mycket på gräsmattan är det bra att välja en blandning som även innehåller engelskt rajgräs.