Innan du köper en robotgräsklippare

Att köpa en robotgräsklippare kan spara mycket tid varje sommar och helt eliminera behovet för dig att klippa gräset själv. Innan du köper en robotklippare är det dock viktigt att du tar en ordentlig titt på din gräsmatta så att du vet exakt vad du behöver. Olika typer av gräsmattor behöver olika typer av klippare och om du inte vet vad du behöver så är risken så stor att du köper en gräsklippare som inte kan ge dig det di vill ha eller som kostar mer än du egentligen skulle börja spendera.

Om du har en enkel slät gräsmatta med få träd och rabatter så klarar du dig ofta med en billig klippare. Om du däremot har en stor gräsmatta, en gräsmatta med lutande ytor eller en gräsmatta med många hinder såsom träd och rabatter så kommer du troligen behöva köpa en dyrare klippare för att få ett bra resultat. Här nedan kommer vi att titta närmare på några av de saker som du måste beakta innan du köper en klippare.

Slät eller sluttande gräsmatta

sluttning

Är din gräsmatta helt slät eller innehåller den delar som sluttar. Om den innehåller sluttande delar så är det mycket viktigt att du tar det i beaktande när du köper en robotgräsklippare. Om din gräsmatta å andra sidan är slät så kan fungerar vilken gräsklippare som helst. Om din gräsmatta å andra sidan har sluttningar så är det mycket viktigt att du tar dessa i beaktande när du köper en robotklippare. Olika gräsklippare är designade för att klara av olika lutningar. Hur stor lutning en viss robotklippare klarar av att hantera står normalt klart angivet i instruktionerna för klipparen. Denna information är också mycket lätt att hitta online.

För att veta vilken klippare som passar dig måste du med andra ord veta vilken lutning din gräsmatta har. Det finns flera sätt att ta reda på det. Det enklaste men också minst exakta sättet att ta reda på det är genom att använda ögonmåttet för att göra en uppskattning. Detta kan vara en acceptabel lösning om lutningen är liten. Om lutningen däremot är lite större så kommer varje enskild grad att göra stor skillnad och d¨är det viktigt att d

u har en mer exakt siffra att använda dig av.

Det finns en lång rad olika mekaniska och elektroniska verktyg som man kan använda sig av för att mäta den exakta lutningen. Många av dessa är billiga i inköp och lätta att använda. Om du inte vill spendera några pengar på ett mätverktyg men fortfarande vill ha en mer exakt siffra än vad ditt ögonmått ger dig så är en gradskiva ett bra alternativ. Du har förmodligen redan en och om du inte har det kan du plocka upp en för några kronor.

Generellt sett kan sägas att dyrare maskiner klarar större lutning men det finns ingen garanti att en maskin klar hög lutning bara för att den är av den lite dyrare modellen. Du skall därför alltid se vilken lutning en specifik robotklippare är rekommenderad för innan du köper dem. De flesta rob

otgräsklippare klarar av lite högre lutning än vad de är vad de är rekommenderade för men de är inte garanterade att göra det. Om du köper en robotklippare som inte är rekommenderad för den lutningsgrad som finns i din trädgård så har du ingen annan än dig själv att skylla på om den inte fungerar bra på din gräsmatta.

Snäva vinklar och smala korridorer

Vissa robotklippare har problem att klippa i snäva vinklar och smala korridorer. De tenderar att ibland fastna i dessa områden och inte lyckas ta sig lösa utan hjälp. Detta problem är vanligare på billigare klippare än det är på dyrare klippare. Om din trädgård innehåller konstiga vinklar eller smala korridorer så bör du därför läsa recensioner på sidor som denna innan du väljer att köpa en viss klippare. På detta sätt kan du minimera risken att klipparen fastnar. Om du har en trädgård som är full av denna typ av hinder så är det mycket bra att välja en klippare som kan kontrolleras via en mobil app. I dessa fall kan du använda appen föra att styra maskinen om den skulle fasta. Detta låter dig lösa problemet utan att du behöver vara fysisk närvarande. Du kan kontrollera din klippare från var som helst i världen där det finns internet.

svar grasmattaMånga rabatter, träd och andra hinder

Om du har många rabatter och andra hinder som robotklippare måste klippa runt är det viktigt att du väljer en klippare som har ett bra rykte av att ge ett bra resultat på avancerad gräsmattor. Även här kan det vara en fördel om de kan kontrolleras via mobilen om så behövs.

Vissa klippare har svårt att ge ett bra resultat på gräsmattor med många hinder. Deras klippning på denna typ av gräsmattor kan bli mycket slumpmässig och vissa delar av gräsmattan kan förbli oklippta. Vissa klippare kan också ha svårt att hitta hem om gräsmattan innehåller alltför många hinder.

Det finns ingen garanti att en dyrare klippare eller en klippare av ett visst märk läsa recensioner om den gräsklippare som du funderar att köpa för att se hur andra upplever att klipparen klarar svåra gräsmattor. Att en klippare har klarat av andra svåra gräsmattor på ett bra sätt är inget garanti att de kommer göra ett bra jobb på din men det maximerar chanserna för det.

Gräsmattans storlek

stor grasmattaGräsmattans storlek är en av de viktigaste faktorerna att ta i beaktande när man köper en robotgräsklippare. Olika gräsklippare är designade för olika stora gräsmattor. Hur stor gräsmatta en robotklippare klarar av beror bland annat på hur stora klippbredd den har och hur stort batteri den har. Varje robotgräsklippare anger tydligt hur stor gräsmatta den är designad för att ange. Vissa mycket billiga klippare saknar ibland denna siffra men i dessa fall kan man fog anta att de är designade för små gräsmattor.

En robotklippare kan användas på en gräsmatta som är större än den är avsedd för men resultatet kommer inte bli lika bra eftersom den inte kommer kunna klippa hela gräsmattan lika ofta. Det är bäst att inte använda en robotklippare på en gräsmatta som är mer än 10% större än den för gräsklipparen angivna maxstorleken.

Om din gräsmatta är större än så är det bättre att välja en klippare som är designad för en större gräsmatta.

Om du har en väldigt stor gräsmatta kan det vara bättre att använda sig av mer än en gräsklippare istället för att försöka hitta en som är designad för hela gräsmattan. I dessa fall är det bäst att avdela gräsmattan i flera sektioner delad av led-trådar så att varje klippare ansvarar för sin egen del del av gräsmattan. Om man inte gör detta riskerar man att båda klipparna klipper samma del av gräsmattan medan en annan blir bortglömd.